Szpital Tymczasowy COVID
adres: ul. Galicyjska 9, 31 - 586 Kraków
tel. 727 797 078
V Część kodu resortowego: 22
data rozpoczęcia działalności 01.12.2020 r.

oraz w obrębie ww jednostki wpisano dwie komórki organizacyjne:

Oddział Tymczasowy COVID
adres: ul. Galicyjska 9, 31 - 586 Kraków
tel. 727 797 078
V Część kodu resortowego: 22
VII część kodu resortowego: 190
VIII cześć kodu resortowego: 4000
IX cześć kodu resortowego: HC.1.1.
X cześć kodu resortowego: 07
liczba łóżek ogółem 375 w tym 20 łóżek intensywnej opieki medycznej
data rozpoczęcia działalności 01.12.2020 r.

Izba Przyjęć COVID
adres: ul. Galicyjska 9, 31 - 586 Kraków
tel. 727 797 078
V Część kodu resortowego: 22
VII część kodu resortowego: 191
VIII cześć kodu resortowego: 4900
X cześć kodu resortowego: 07
data rozpoczęcia działalności 01.12.2020 r.