Wykaz dokumentów niezbędnych
przy zatrudnieniu

Lekarz:

Pielęgniarka/Pielęgniarz:

Opiekun medyczny:

Ratownik medyczny:

Sekretarka medyczna/Sekretarz medyczny:

Rekrutacja na to stanowisko została zakończona

  • wypełniony załączony pakiet zatrudnieniowy  >>
  • kopia dyplomu ukończenia ostatniej szkoły
  • kopia świadectw pracy z wcześniejszych miejsc zatrudnienia (jeśli takie posiadasz)
  • kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego wraz ze skierowaniem na badania oraz orzeczeniem sanepid (jeśli posiadasz z obecnego bądź poprzedniego miejsca pracy)